BcomS ®

Цялостна система за финансово управление на бюджетни предприятия.

ИСФО

Обединяване на финансови отчети от поделения в актуалните изходните форми на МФ

СФУК

Система за финансов контрол в публичния сектор. Вече и на Вашия смартфон за директно качване

Инфраструкутра

Търсите софтуер за управление на инфраструкутрни обекти, решението е пред вас

Новини в публичния сектор

 • Нови макети от МФ за 2022г.
  В сайта на Министерство на финансите бяха публикувани новите форми за отчетите по касово изпълнение на бюджета в общините и министерства и ведомства. Качен е и макет на баланса за 2022г. Какво е новото, което влиза в сила от 01.04.2022г.? Общините ще трябва да отчитат разходите, които харчат за бежанците, идващи от Украйна и търсещи […]
 • Как да равним амортизационния план с оборотната ведомост?
  Най-често равнение между амортизационен план и оборотната ведомост правим на всяко тримесечие или в края на годината. Особено внимание е необходимо, ако в края на годината сме извършили преоценка и обезценка на активите. Тогава задължително правим преглед на всеки актив и отразяваме промените с разлика на увеличение или намаление. Съгласно т.7.1 и т.7.2 от СС4 […]
 • Новости в Министерство на финансите
  „Дигиталните финанси вече са една изцяло нова среда за бизнес от страна на финансовите институции, при която потребителите имат възможност за много по-бърз, евтин и лесен достъп до необходимите им финансови услуги.“ Заместник-министър Моника Димитрова-Бийчър По време на участието на представители на Министерство на финансите в форума „#NEXT DIFI 2021“ са били обсъдени новите възможности […]
 • Последни новини за СФУК
  Съвсем наскоро Агенцията за държавна финансова инспекция публикува най-честите допусканите нарушения на правилата, според извършени финансови инспекции в организациите от публичния сектор. Изключително полезен материал за проверка и преглед. Дали се спазват изискванията на Закони и наредби за бюджета. Бъдете подготвени, преди да Ви изненадат инспекторите при следващата проверка. Накратко информацията е поднесена в няколко […]